Contracten

“Op God vertrouwen wij, alle anderen moeten gegevens overleggen” – Dr. W. Edwards Deming 1900-1993, Amerikaans statisticus

Contracten zijn niet weg te denken in zowel de zakelijke als de particuliere sector. Continue worden er nieuwe contracten en overeenkomsten gesloten. Wanneer iedereen zich houdt aan hetgeen is afgesproken is er geen enkel probleem. Geloven of vertrouwen dat een afspraak wordt nageleefd, is in deze tijd een tè wankele basis.

Opstellen & controleren

Geregeld komt het voor dat één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt. Of dat er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken. Onze juristen zijn gespecialiseerd in het opstellen en controleren van juridische documenten. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • arbeidsovereenkomsten
  • koopovereenkomsten
  • huurovereenkomsten
  • algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden vaak naast een overeenkomst gebruikt. Hierin worden bedingen opgenomen die een partij standaard onderdeel wil laten uitmaken van de door hem gesloten overeenkomsten. Voorkom conflicten over een overeenkomst en regel de inhoud goed van te voren. Raadpleeg tijdig onze juristen contractenrecht voor een goed en “waterdicht” contract op maat.

Het is niet verplicht om voor deze procedures een advocaat in te schakelen. Wel is juridisch advies vaak verstandig, mede gelet op een aantal formele valkuilen. Denk er hoe dan ook aan dat bezwaar en beroep altijd op tijd, zes weken na bekendmaking van het besluit, ingediend dienen te worden. Na verloop van deze termijn zonder bezwaar of beroep aan te tekenen komt het besluit rechtens en definitief vast te staan.

TOP
WhatsApp chat
X