Kantonzaken

“De overwinnaar heeft steeds het recht aan zijn zijde” – Voltaire 1694-1778, Frans schrijver en filosoof

Heeft u een geschil met een medeburger of een bedrijf, dan kunt u dit voorleggen aan de kantonrechter. De kantonrechter houdt zich binnen het civiele recht bezig met arbeidsrechtelijke zaken, geldvorderingen tot €25.000, geschillen over consumentenkoop en –krediet, geschillen over huurzaken en beroep tegen verkeersboetes (Mulderzaken).

Wanneer u overweegt een kantonprocedure te beginnen of er is tegen u een procedure ingesteld, bevindt u zich meestal in een lastige situatie. U bent dan gebaat bij een jurist met kennis van zaken, die snel en daadkrachtig kan optreden. Maar ook bij een gesprekspartner die zich kan inleven in uw situatie en eerlijk aangeeft wat uw kansen zijn. En dat is precies wat u van Jureka mag verwachten.

 U als eiser/verzoeker

Indien u een gerechtelijke procedure wilt beginnen in een geschil, dan beoordelen wij eerst uw positie en rechten. Uw geschil wordt juridisch geanalyseerd aan de hand van wetgeving en de meest recente jurisprudentie. Onze juristen geven u vervolgens een realistische inschatting van uw slaagkansen. Op het moment dat wij van oordeel zijn dat uw zaak voldoende kans van slagen heeft zullen wij de gerechtelijke procedure starten. Wij zorgen voor het opstellen van de juridische stukken, de argumentatie en indiening van uw zaak bij de juiste afdeling van de rechtbank. Onze juristen zullen u vertegenwoordigen ter zitting en uw belangen optimaal behartigen.

U als gedaagde/verweerder

Indien er actie tegen u wordt ondernomen kunt u Jureka ook inschakelen. In dat geval bekijken onze juristen eerst, afhankelijk van de fase van de procedure, wat uw kansen zijn in de procedure. Indien het toch tot een gerechtelijke procedure komt, zullen wij voor u het verweer voeren. Dit betekent dat wij voor u schriftelijk of mondeling het verweer zullen voeren op de dagvaarding of het verzoekschrift. Met Jureka juristen aan uw zijde staat u sterk.

TOP
WhatsApp chat
X