“De arbeid bevrijdt ons van drie grote rampen: de verveling, de ondeugd, en de armoede” – Voltaire 1694-1778, Frans filosoof

Ontslag, ziekte, reorganisatie of een ander arbeidsconflict, wie ermee te maken krijgt ontdekt dat het moeilijk is om heldere antwoorden te krijgen. Bij arbeidsconflicten hangt veel af van wie op welk moment welk initiatief neemt. Bepaalde keuzes die u in het begin maakt hebben bij een procedure later grote gevolgen. Wij adviseren zonder omhaal. De praktische consequenties voor onze cliënten staan altijd voorop. Wij staan bekend om onze persoonlijke benadering en efficiënte werkwijze.

U bent werkgever – Als werkgever wordt u dagelijks geconfronteerd met arbeidsrechtelijke kwesties. U moet arbeidsovereenkomsten opstellen. U wordt geconfronteerd met disfunctionerende of zieke werknemers. Of u krijgt te maken met arbeidsconflicten of uw bedrijf moet wellicht reorganiseren wegens veranderende marktomstandigheden. Sommige van deze kwesties zijn eenvoudig op te lossen, andere zijn complexer van aard. Wij kunnen u bij alle arbeidsrechtelijke vragen bijstaan. Wij zullen u op praktische wijze adviseren en zonodig voor u procederen.

U bent werknemer – Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst of uw aanstelling eindigen. Er is u een ontslagvergoeding aangeboden. Uw werkgever gaat reorganiseren. U heeft een arbeidsconflict. U mag niet meer op het werk komen. U vindt dat u wegens ziekte niet kunt werken, maar uw werkgever eist dat u komt werken. Uw werkgever staakt de loonbetaling. U komt daardoor financieel in de problemen. Uw werkgever doet niets om u te re-integreren. Allemaal situaties waarin het verstandig is contact met ons op te nemen. Wij doen er alles aan om de belangen van onze cliënten optimaal te behartigen.

TOP
WhatsApp chat
X