“Tussen woord en daad moet u wat zekeringen zetten anders springen alle stoppen”- Godfried Bomans 1913-1971, Nederlands schrijver

Contracten zijn niet weg te denken in zowel de particuliere als de zakelijke sector. Continue worden er nieuwe contracten en overeenkomsten gesloten. Zo kunt u denken aan de koopovereenkomst waarbij een computer of een woning wordt gekocht, maar ook de overeenkomst met de aannemer of het huurcontract. Meestal gaat het goed maar soms ontstaat er onenigheid tussen de contractanten. Bijvoorbeeld in het geval dat de computer niet goed blijkt te werken, de aannemer zijn afspraken niet nakomt, of dat vlak na de aankoop van de nieuwe woning blijkt dat er een lekkage is. Wij zijn u graag van dienst bij het adviseren en het opstellen van een nieuw en professioneel contract, maar bieden ook de helpende hand als er sprake is van een geschil, ingewikkelde overeenkomst of onjuist contract

Het aansprakelijkheidsrecht heeft betrekking op het onrechtmatig handelen of niet nakomen van afspraken, waardoor schade ontstaat. Deze aansprakelijkheid heeft bijvoorbeeld betrekking op consumentengeschillen maar ook op zakelijke schadeclaims. Wij beoordelen allereerst uw positie en uw rechten. Op basis daarvan adviseren, bemiddelen en procederen wij vervolgens om uw recht te halen.

TOP
WhatsApp chat
X