“Als bij een onderneming de kas niet klopt, moeten er andere cijfers komen of andere gezichten” – Friedrich Flik 1883-1972, Duits industrieel

Het ondernemingsrecht bepaalt mede de wijze waarop een onderneming deel neemt aan het economisch en maatschappelijk verkeer. Wij begeleiden en adviseren op een breed terrein en treden op voor gevestigde (internationale) ondernemingen en investeerders maar ook voor jonge en startende bedrijven. Daarbij kunt u denken aan buy-outs, fusies, overnames, aandelen- en activatransacties, en herstructureringen. Het opstellen, beoordelen en onderhandelen over complexe (internationale) commerciële contracten behoort tot de dagelijkse praktijk. Door onze kennis en ervaring maken wij uw deelname aan het economisch en maatschappelijk verkeer zo effectief mogelijk.

Een onderneming kent niet alleen goede tijden, maar ook slechte tijden. Soms komt een onderneming niet uit de verliezen. Een faillissement van de onderneming is dan na verloop van tijd onafwendbaar. In zulke gevallen kan de ondernemer onder omstandigheden een uitstel van betaling krijgen (surseance van betaling) of failliet verklaard worden. Echter, zodra de onderneming failliet is verklaard, is de ondernemer zelf vaak aan de beurt. Een natuurlijk persoon, niet zijnde een rechtspersoon, kan failliet verklaard worden of een verzoek indienen om in aanmerking te mogen komen voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Wij adviseren u in geval van faillissement en leiden het proces in goede banen.

TOP
WhatsApp chat
X