“Het hoogste recht is dikwijls het grootste onrecht” – Marcus Cicero 106 vC. -43 vC., Romeins staatman

Het sociaal zekerheidsrecht regelt de (financiële) voorzieningen voor werknemers bij ziekte of werkloosheid. Maar het regelt ook de zorg voor gehandicapten en ouderen. De werknemer, uitkeringsgerechtigde of zorgvrager staat in geschillen over sociale zekerheid tegenover grote partijen als UWV, SVB, CIZ, zorgkantoor of gemeente. .

Onze juristen voor uiteenlopende conflicten en geschillen worden ingeschakeld. Zo kunt u denken aan; toekenning of weigering van uitkering, opgelegde boeten en maatregelen, terugvordering van uitkeringen, strafzaken op het gebied van uitkeringsfraude of geschillen over studiefinanciering.

Ook als werkgever kunt u met sociale zekerheid te maken krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u een loonsanctie wordt opgelegd, omdat het UWV vindt dat u zich onvoldoende hebt ingespannen voor de reïntegratie van uw zieke werknemer. Daarnaast kan er bijvoorbeeld ook gedacht worden aan conflicten en geschillen over verschuldigde premies van een bedrijf aan de overheid, maar ook aan het vraagstuk of een specifieke arbeidsverhouding onder de verzekeringsplicht valt.

TOP
WhatsApp chat
X