“De weldaden van een verzekering treden samen met het onheil aan het licht”- Émile Augiste Chartier 1868-1951, Frans filosoof

Het verzekeringsrecht is complex en geeft in de praktijk aanleiding tot uiteenlopende vragen en geschillen. Daarbij valt onder meer te denken aan beoordeling en interpretatie van polisvoorwaarden en kwesties van dekking, samenloop, aansprakelijkheid en schadeverhaal. Uw woning of bedrijfspand is afgebrand en de verzekeraar wil niet uitkeren, bijvoorbeeld omdat men u beticht van brandstichting. Er is sprake van waterlekkage en u wordt door de opstalverzekeraar naar de inboedelverzekeraar gestuurd en door de inboedelverzekeraar weer naar de opstalverzekeraar. Uw dure camera is tijdens uw vakantie gestolen en uw verzekeraar stelt dat u de camera zelf heeft laten verdwijnen of er onvoldoende op heeft gelet. Na een storm heeft u aanzienlijke schade aan uw schuur en na het bezoek van de expert wordt de schade afgewezen omdat u de schuur niet voldoende zou hebben onderhouden.

In overleg met u verlenen wij juridische bijstand bij verzekeringsconflicten. Uw belang is daarbij onsuitgangspunt. Daarbij is er altijd de voorkeur om een conflict op te lossen zonder tussenkomst van de rechter.
Indien het conflict tussen een verzekerde en een verzekeraar echter blijft voortduren zonder tot een bevredigende oplossing te komen, kan het geschil aan de rechter worden voorgelegd. Daarbij wordt niet alleen gelet op de feitelijke en juridische kant van uw verzekeringskwestie, maar ook de praktische, emotionele en economische kant wordt niet vergeten. Onze taak is om te zorgen voor werkbare oplossingen.

TOP
WhatsApp chat
X